ຂ່າວບໍລິສັດ

  • ເຄື່ອງທໍ່ລະບາຍນ້ໍາເປັນອຸປະກອນພື້ນຖານສໍາລັບການປຸງແຕ່ງໂລຫະແຜ່ນ. ມັນຍັງເປັນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທົ່ວໄປຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນປະລິມານຫລາຍ. ປະເພດໃດແດ່ທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກໃຊ້ອຸປະກອນກົນຈັກໃນໄລຍະຍາວ?

    2019-07-13

 1